Zoeken
Menu

Terugtrekking uit de koopovereenkomst

Online winkel: www.artalo.nl

Verkoper:

Ondernemer/bedrijf: Artalo design s.r.o.
Met zetel te Lískovec 393, Frýdek-Místek, 73801, Tsjechische Republiek
Postadres: Pionýrů 839, 738 01 Frýdek Místek, Tsjechische Republiek
KVK: 10888560
Ingeschreven in het handelsregister: Dossiernummer: C 85967 neergelegd bij de regionale rechtbank van Ostrava
Elektronisch postadres: info@artalo.nl

Koper - afzender

Naam en achternaam

 

Woonplaats

 

Rekeningnummer voor terugbetaling

 

Contactpersoon - e-mail, telefoonnummer voor communicatie

 

Identificatie van bestelling / koopovereenkomst

Datum bestelling

 

Bestelling/factuurnummer

 

Datum van levering/ophalen

 

Gevraagde prijs van terug te sturen goederen en verzending

 

Naam van de goederen en waarde

 

 

 

 

 

 

 

Overeenkomstig artikel 1829, lid 1, artikel 1818 van Wet nr. 89/2012 Coll., Burgerlijk Wetboek, oefen ik mijn wettelijk recht uit en herroep ik de via internet gesloten koopovereenkomst betreffende de bovengenoemde goederen, die ik u met deze brief terugstuur, en verzoek ik u tevens de koopprijs en de verzendkosten in het aangegeven bedrag binnen 14 dagen na ontvangst van deze herroeping op mijn bovengenoemde rekening over te maken.

Op .................. op ..........

 

Bijlagen: Bewijs van aankoop

……………………………………………………….

(handtekening consument)

Naar boven